Evaluare - Baze de date

evaluare


Procedura de evaluare

Nota_test_curs – este scalată între 1 si 10 şi reprezintă nota obţinută la testul de la curs.

Nota_examen - este scalată între 1 si 10.

   
    

Examen

Tematica: Toată materia predată la BD.
Mod de susţinere: Lucrare scrisă

Programare:     
                     
Programare restanta:    

Programare reexaminare: