Home - Baze de date

Bun venit!

     Disciplina face parte din categoria disciplinelor tehnice, cu caracter aplicativ si cu orientare către domeniul informatic.

    Obiectivele sale generale sunt introducerea cunoştinţelor generale referitoare la sistemele de gestiune a bazelor de date precum si permiterea studenţilor sa capete competenţe privind tehnicile de utilizare, programare și proiectare ale bazelor de date.

     Obiectivul specific al disciplinei constă în cunoașterea următoarelor aspecte ce ţin de bazele de date relaționale:

  • interogarea și actualizarea bazelor de date
  • controlul tranzacțiilor în bazele de date
  • securizarea bazelor de date
  • aspecte legate de programarea în PL/SQL
  • aspecte specifice legate de proiectarea bazelor de date
    Cursul are, pe lângă caracterul teoretic, un pronunţat caracter aplicativ. Ca urmare, demersul teoretic este în permanenţă completat de numeroase exemple, care să uşureze înţelegerea şi să justifice abordarea făcută.